agencja bezpieczenswa

Agencja detektywistyczna w Warszawie specjalizująca się w wywiadzie gospodarczym, audytach bezpieczeństwa oraz detektywistyce.

COMPANY SECURITY MANAGEMENT AGENCY

Agencja ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Firmy

Company Security Management Agency – to Agencja specjalizująca się w wywiadzie i kontrwywiadzie gospodarczym, audytach bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwie oraz detektywistyce. CSM jest Agencją łączącą działania nowoczesnej wywiadowni gospodarczej z profesjonalnie prowadzonymi usługami detektywistycznymi. Natomiast ścisłe powiązanie bezpieczeństwa biznesu z wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym daje gwarancję bezpieczeństwa aktywów, których utrata stwarza zagrożenie dla funkcjonowania oraz pozycji rynkowej Państwa przedsiębiorstwa.

Celem oferowanych przez Agencję CSM usług na rzecz bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jest przewidywanie i wdrożenie procesów chroniących zasoby firmy oraz aktywa informacyjne przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami, w tym szpiegostwie gospodarczym lub działalności przestępczej.

Agencja oferuje usługi z zakresu detektywistyki dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy, że realizowane przez nas projekty i zlecenia odbywają się w dyskretnej atmosferze, a nasze działania są zgodne z obowiązującym prawem.

OFERTA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

BEZPIECZEŃSTWO
BIZNESU

DETEKTYWISTYKA

Zarządzanie
w biznesie