BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa firmie, w celu wyeliminowania ryzyka poniesienia strat finansowych i utraty reputacji, oferujemy kompleksowe przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.

Kierując się wieloletnim doświadczeniem, znając specyfikę i rodzaje przestępstw oraz zagrożenia ze strony nieuczciwej konkurencji (szpiegostwa gospodarczego), nasz zespół Detektywów, Informatyków i Specjalistów Zabezpieczenia Technicznego dokona pełnego sprawdzenia systemów zabezpieczeń w Państwa firmie. Dokonamy weryfikacji zabezpieczeń dla kluczowych aktywów zaczynając od kontroli dostępu, stref bezpieczeństwa po zabezpieczenia techniczne i informatyczne, a następnie zarekomendujemy obszary wymagające poprawy.

SUPERVISING SECURITY - OUTSORCING USŁUG NADZORU I ZARZĄDZANIA PROCESAMI BEZPIECZEŃSTWA

Przekazanie funkcji zarządzania i nadzoru nad bezpieczeństwem techniczno – osobowym do realizacji zewnętrznemu, wyspecjalizowanemu i doświadczonemu dostawcy oznacza, że będzie ona bez wysiłku organizacyjnego zleceniodawcy realizowana na najwyższym poziomie, w najlepszym stosunku jakości do ceny. Natomiast przeniesienie elementów ryzyka związanego z bezpieczeństwem firmy na CSM Agency daje nie tyko gwarancje bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, lecz również odciąża bieżącą działalność przedsiębiorstwa i pozwala skoncentrować się na najistotniejszych dla całej firmy zadaniach.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizujemy projekty bezpieczeństwa obszaru IT. Jeżeli Państwa firma świadczy wrażliwe usługi lub usługi mogące stać się celem hakerów komputerowych, a aktywa w tym kluczowe informacje powinny pozostać bezpieczne, to właśnie ta oferta warta jest wnikliwego rozpatrzenia.

Posiadamy szereg dostępnych narzędzi, które zbadają bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej z każdej możliwej strony, w tym wykonując testy penetracyjne. Założeniem wykonywania testów jest maksymalny wzrost poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych i systemów zarządzających bazami danych poprzez identyfikację słabych punktów infrastruktury IT.

Zabezpieczenie państwa aktywów przed atakami przestępców internetowych jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na pozycję rynkową Państwa firmy. Ponadto utrata danych kontrahentów, kluczowych klientów lub osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy RODO w przypadku zbagatelizowania tego zagrożenia może przynieść konsekwencje prawne i finansowe.