Detektywistyka
OFERTA DLA BIZNESU

WYWIAD GOSPODARCZY WARSZAWA Wywiad gospodarczy Warszawa, wywiad gospodarczy mazowieckie, wywiad gospodarczy Śródmieście, wywiad gospodarczy Bielany, wywiad gospodarczy Żoliborz, wywiad gospodarczy Białołęka, wywiad gospodarczy Tarchomin, wywiad gospodarczy Praga, wywiad gospodarczy Ursynów, wywiad gospodarczy Ochota, wywiad gospodarczy Pruszków, wywiad gospodarczy Wołomin, wywiad gospodarczy Łomianki, wywiad gospodarczy Legionowo, wywiad gospodarczy Piastów, wywiad gospodarczy Otwock, wywiad gospodarczy Piaseczno, wywiad gospodarczy Grodzisk Mazowiecki, wywiad gospodarczy Nowy Dwór Mazowiecki, wywiad gospodarczy Góra Kalwaria, wywiad gospodarczy Pułtusk, wywiad gospodarczy Serock, wywiad gospodarczy Sochaczew, wywiad gospodarczy Wyszków, wywiad gospodarczy Mokotów, wywiad gospodarczy Wilanów, wywiad gospodarczy Płońsk, wywiad gospodarczy Grójec poszukiwanie dłużników Warszawa, wywiad gospodarczy pułtusk, sprawdzanie kontrahentów Warszawa, wywiad gospodarczy Płock

WYWIAD GOSPODARCZY Warszawa

Nasza Agencja Detektywistyczna w Warszawie oferuje usługę jaką jest wywiad gospodarczy. Wywiad Gospodarczy umożliwia Państwa przedsiębiorstwu zdobycie przewagi konkurencyjnej. Daje możliwość pozyskanie informacji o potencjalnych konkurentach i obszarach ich aktywności biznesowej. Wywiad Gospodarczy Warszawa. Prowadzone przez naszych detektywów  czynności realizowane są poprzez zbieranie danych z różnych dostępnych źródeł, dlatego w rezultacie tworzymy pełną analizę przediębiorstwa lub osoby będącej w naszym zainteresowaniu. Następnie na zlecenie klienta uwierzytelnione wywiadem terenowym. Przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi, uzyskamy informację o przeszłości, aktualnej opinii handlowej oraz płynności finansowej obecnego lub przyszłego partnera biznesowego. 

KONTRYWYWIAD gospodarczy

Oferowane przez nasze Biuro Detektywistyczne w Warszawie usługi mają na celu przeciwdziałanie utracie aktywów informacyjnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tworzymy zorganizowany i profesjonalnie przygotowany oraz wyposażony zespół, który pełni funkcję bufora.  Chronimy informacje wrażliwe stanowiące unikatową wartość dla firmy. Nasi licencjonowani detektywi zweryfikują metodami dopuszczonymi prawem wszelką działalność wywiadowczą, szpiegowską i przestępczą wobec przedsiębiorstwa. Rozpoznajemy i zbieramy dowody na nielojalność i przestępstwa popełniane na szkodę przedsiębiorstwa przez pracowników, kooperantów oraz osoby zarządzające.

OCHRONA MARKI , WALKA Z OBROTEM TOWARAMI PODRABIanymi

Agencja Detektywistyczna CSM Agency oferuje usługi na rzecz ochrony marki naszych Klientów. Prowadzimy śledztwa detektywistyczne ukierunkowane na walkę z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych oraz czynami ujęty w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nasi licencjonowani detektywi współpracują z organami ścigania w ramach prowadzonych przez nas śledztw, ustalamy mechanizmy działania, lokalizacje sprzedaży, dystrybucji oraz produkcji fałszowanych towarów. Nasze doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych daje możliwość właściwego ukierunkowania czynności śledczych zmierzających do ochrony marki Państwa Przedsiębiorstwa.

WERYFIKACJA SZKÓD ZGŁASZANYCH ZAKŁADOM UBEZPIECZENIOWYM - FRAUDY

Zakresem działań naszego Biura detektywistycznego w Warszawie jest zbieranie kompletnego i rzetelnego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach oraz zleconych czynnościach na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych. Realizujemy czynności detektywistyczne w sprawach oszustw i wyłudzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Dokonujemy analizy zebranej i wytworzonej w toku czynności dokumentacji z oświadczeniami świadków, a następnie wykazujemy wszelkie niezgodności i wątpliwości dotyczące zaistniałych szkód.

WYWIAD PESONALNY – USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CELU DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

W ramach realizacji naszych usług na rzecz wywiadu personalnego Nasze Biuro Detektywistyczne w Warszawie zbiera dla Państwa informacje dotyczące osób fizycznych wynikające ze stosunków prawnych, członków zarządu, partnerów biznesowych i pracowników. Realizowane przez nas zlecenia mają na celu uzyskanie i przekazanie Państwu wiarygodnych informacji o wskazanych osobach.

ŚLEDZTWA DETEKTYWISTYCZNE Warszawa

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Agencja Detektywistyczna w Warszawie oferuje przeprowadzenie kompleksowych śledztw detektywistycznych. Realizujemy kompleksowe czynności w postaci zebrania materiału dowodowego, przekazaniu go Klientowi. Współpracujemy z policją w zakresie inicjowania postępowań, składania zawiadomienia o przestępstwie, uzupełnianiu materiału dowodowego, przeprowadzania ekspertyz kryminalistycznych oraz realizujemy inne czynności w toku prowadzonego postępowania.

POSZUKIWANIE MIENIA I USTALENIA MAJĄTKU warszawa

Aby uniknąć niekorzystnych decyzji biznesowych lub odzyskać wierzytelności naszych Klientów, oferujemy usługę ustalenia majątku osób prawnych i fizycznych. Dzięki naszym działaniom weryfikujemy majątek i dochody dłużników, które realizujemy w ramach wywiadu i pracy obserwacyjnej. Po ustaleniu aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, można doręczyć lub wysłać wezwanie lub zawiadomienie.

WERYFIKOWANIE I UJAWNIANIE NIEUZASADNIONYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Jeżeli absencja pracownika w związku z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego wzbudza w Państwu kontrowersje, proponujemy usługę weryfikacji wiarygodności zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników. Przeprowadzimy obserwację i wywiad osobowy dotyczący wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem, następnie sporządzimy dokładny raport, potwierdzający co pracownik robił na zwolnieniu lekarskim. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przygotujemy dokumentację do ZUS.