DETEKTYWISTYKA DLA BIZNESU

WYWIAD GOSPODARCZY WARSZAWAile kosztuje wywiad gospodarcy, kto zrobi wywiad gospodarczy, co to jest wywiad gospodarczy, jak znaleźć dłużnika, jak sprawdzić kontrahenta, Wywiad gospodarczy Warszawa, Wywiad Gospodarczy w Warszawie, Wywiad Gospodarczy Ostrołęka, Wywiad Gospodarczy Lublin, Wywiad Gospodarczy Łódź, Wywiad Gospodarczy Poznań, Wywiad Gospodarczy detektyw, wywiadownia gospodarcza Warszawa, wywiadownia gospodarcza w Warszawie, cena wywiad gospodarczy, wywiadownia gospodarcza, wywiad gospodarczy Pułtusk, Wywiad gospodarczy, Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Lublin, Kielce, Łódź, Kraków, Olsztyn, Poznań, Gdańsk

WYWIAD GOSPODARCZY Warszawa

Nasza Agencja Detektywistyczna w Warszawie oferuje usługę jaką jest wywiad gospodarczy. Wywiad Gospodarczy umożliwia Państwa przedsiębiorstwu zdobycie przewagi konkurencyjnej. Daje możliwość pozyskanie informacji o potencjalnych konkurentach i obszarach ich aktywności biznesowej. Wywiad Gospodarczy Warszawa. Prowadzone przez naszych detektywów  czynności realizowane są poprzez zbieranie danych z różnych dostępnych źródeł, dlatego w rezultacie tworzymy pełną analizę przediębiorstwa lub osoby będącej w naszym zainteresowaniu. Następnie na zlecenie klienta uwierzytelnione wywiadem terenowym. Przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi, uzyskamy informację o przeszłości, aktualnej opinii handlowej oraz płynności finansowej obecnego lub przyszłego partnera biznesowego.

KONTRYWYWIAD gospodarczy

Oferowane przez nasze Biuro Detektywistyczne w Warszawie usługi mają na celu przeciwdziałanie utracie aktywów informacyjnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tworzymy zorganizowany i profesjonalnie przygotowany oraz wyposażony zespół, który pełni funkcję bufora.  Chronimy informacje wrażliwe stanowiące unikatową wartość dla firmy. Nasi licencjonowani detektywi zweryfikują metodami dopuszczonymi prawem wszelką działalność wywiadowczą, szpiegowską i przestępczą wobec przedsiębiorstwa. Rozpoznajemy i zbieramy dowody na nielojalność i przestępstwa popełniane na szkodę przedsiębiorstwa przez pracowników, kooperantów oraz osoby zarządzające.

OCHRONA MARKI , WALKA Z OBROTEM TOWARAMI PODRABIANYMI

Agencja Detektywistyczna CSM Agency oferuje usługi na rzecz ochrony marki naszych Klientów. Prowadzimy śledztwa detektywistyczne ukierunkowane na walkę z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych oraz czynami ujęty w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nasi licencjonowani detektywi współpracują z organami ścigania w ramach prowadzonych przez nas śledztw, ustalamy mechanizmy działania, lokalizacje sprzedaży, dystrybucji oraz produkcji fałszowanych towarów. Nasze doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań przygotowawczych daje możliwość właściwego ukierunkowania czynności śledczych zmierzających do ochrony marki Państwa Przedsiębiorstwa.

WERYFIKACJA SZKÓD ZGŁASZANYCH ZAKŁADOM UBEZPIECZENIOWYM - FRAUDY

Zakresem działań naszego Biura detektywistycznego w Warszawie jest zbieranie kompletnego i rzetelnego materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach oraz zleconych czynnościach na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych. Realizujemy czynności detektywistyczne w sprawach oszustw i wyłudzeń na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Dokonujemy analizy zebranej i wytworzonej w toku czynności dokumentacji z oświadczeniami świadków, a następnie wykazujemy wszelkie niezgodności i wątpliwości dotyczące zaistniałych szkód.

WYWIAD PESONALNY – USTALENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA W CELU DORĘCZENIA KORESPONDENCJI

W ramach realizacji naszych usług na rzecz wywiadu personalnego Nasze Biuro Detektywistyczne w Warszawie zbiera dla Państwa informacje dotyczące osób fizycznych wynikające ze stosunków prawnych, członków zarządu, partnerów biznesowych i pracowników. Realizowane przez nas zlecenia mają na celu uzyskanie i przekazanie Państwu wiarygodnych informacji o wskazanych osobach.

ŚLEDZTWA DETEKTYWISTYCZNE Warszawa

wywiad detektyw

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasza Agencja Detektywistyczna w Warszawie oferuje przeprowadzenie kompleksowych śledztw detektywistycznych. Realizujemy kompleksowe czynności w postaci zebrania materiału dowodowego, przekazaniu go Klientowi. Współpracujemy z policją w zakresie inicjowania postępowań, składania zawiadomienia o przestępstwie, uzupełnianiu materiału dowodowego, przeprowadzania ekspertyz kryminalistycznych oraz realizujemy inne czynności w toku prowadzonego postępowania.

POSZUKIWANIE MIENIA I USTALENIA MAJĄTKU warszawa

Aby uniknąć niekorzystnych decyzji biznesowych lub odzyskać wierzytelności naszych Klientów, oferujemy usługę ustalenia majątku osób prawnych i fizycznych. Dzięki naszym działaniom weryfikujemy majątek i dochody dłużników, które realizujemy w ramach wywiadu i pracy obserwacyjnej. Po ustaleniu aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika, można doręczyć lub wysłać wezwanie lub zawiadomienie.

WERYFIKOWANIE I UJAWNIANIE NIEUZASADNIONYCH ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

Jeżeli absencja pracownika w związku z wykorzystaniem zwolnienia lekarskiego wzbudza w Państwu kontrowersje, proponujemy usługę weryfikacji wiarygodności zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników. Przeprowadzimy obserwację i wywiad osobowy dotyczący wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z jego celem, następnie sporządzimy dokładny raport, potwierdzający co pracownik robił na zwolnieniu lekarskim. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przygotujemy dokumentację do ZUS.

KONTAKT tel. 606 385 409

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu mailowego, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie.

CSM Agency
00-950 Warszawa, ul. Plac Bankowy 2