PRYWATNY DETEKTYW WARSZAWA detektyw warszawa, detektyw, detektyw mazowieckie, detektyw Ciechanów, detektyw Pułtusk, detektyw ŁÓDź, detektyw Kielce, Detektyw Radom, detektyw lublin, detektyw Wólka kosowska, detektyw Ostrołęka, detektyw Wołomin, detektyw Legionowo, Prywatny detektyw, prywatny detektyw Warszawa
montaż

Realizujemy usługi detektywistyczne w Warszawie oraz na terenie całego kraju. Oferujemy szeroki zakres usług detektywistycznych dla osób prywatnych oraz klientów biznesowych. Wszyscy nasi detektywi posiadają licencje a Agencja wpis do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Realizujemy swoje zadania utrzymując pełną dyskrecję z zachowaniem w tajemnicy wszelkich źródeł informacji jak również okoliczności sprawy.

ZDRADY MAŁŻEŃSKIE/SPRAWY ROZWODOWE Warszawa

Agencja detektywistyczna z główną siedzibą w Warszawie  na Państwa zlecenie realizuje czynności w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych. Prowadzimy szeroki wachlarz usług dla klientów indywidualnych, w tym zdobywamy dowody zdrady oraz materiał w sprawach rozwodowych. Posiadamy niezbędne doświadczenie i kompetencje w wiarygodnym dokumentowaniu uzyskanych informacji, które następnie w formie sprawozdania detektywistycznego nasz Klient może wykorzystać w sądzie. Nasi detektywi przeprowadzą obserwację partnera oraz osób, z którymi partner się spotyka aby zdobyć wysokiej jakości materiał dowodowy w postaci zdjęć i filmów.

WYWIAD PRZEDMAŁŻENSKI Warszawa

 Nasi najlepsi detektywi zweryfikują posiadane przez Państwa informacje osobowe i podejrzenia wobec przyszłych członków rodziny w zakresie: pochodzenia, prawdomówności, stanu cywilnego, majątku, zobowiązań oraz wierności. Nasze czynności realizowane są z zachowaniem niezbędnej ostrożności oraz poufności a rezultaty przeprowadzonych czynności dokumentujemy w sprawozdaniu wraz z dokumentacją fotograficzną.

SPRAWY RODZINNE/OBSERWACJA Warszawa

W ramach realizacji naszych usług na rzecz Klientów prowadzimy obserwacje i zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych wynikające ze stosunków prawnych. Obserwacja może dotyczyć partnera życiowego, członków najbliższej rodziny lub osoby fizycznej, wobec której mają Państwo stosunek prawny, w tym zawartą umowę pożyczki, wynajmu ruchomości lub nieruchomości. Obserwacja pozwoli Państwu zweryfikować posiadane informacje, środowisko i sposób spędzania czasu wolnego, zainteresowania i ewentualne zagrożenia dla bliskich. Obserwacja detektywistyczna może również być źródłem informacji o sposobie wykorzystania ruchomości bądź nieruchomości przez najemców.

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW Warszawa

Nasza Agencja Detektywistyczna w Warszawie posiada profesjonalne urządzenia oraz doświadczony zespół zajmujący się wykrywaniem podsłuchów, wykrywaniem GPS, wykrywaniem i neutralizacją urządzeń szpiegowskich. W przypadku spraw wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, w tym konfliktów z partnerami życiowymi, biznesowym i majątkowymi, usługa ta pomoże rozwiać wątpliwości lub potwierdzić fakt wrogiej obserwacji Państwa lub Państwa rodziny przez detektywów lub inne osoby i podmioty mogące świadczyć takie usługi. Zastosowanie wrogiej obserwacji może polegać na poznaniu planu dnia lub osób, z którymi utrzymujemy kontakty, jak również poznanie zabezpieczeń Państwa firmy, planów biznesowych jak również kontrahentów.

POSZUKIWANIE OSÓB Warszawa

Prowadzimy poszukiwania osób w sprawach rodzinnych oraz biznesowych. Na Państwa zlecenie podejmujemy czynności zmierzające do odnalezienia zaginionych członków rodziny, ukrywających się najbliższych lub osoby trzecie, ustalamy miejsca zamieszkania dłużnika. Sprawy realizujemy na podstawie przekazanych nam informacji, wykorzystując dostępne dane, które łączymy z pracą detektywów w terenie. Następnie podejmujemy właściwe i niezbędne działania w celu skutecznego odnalezienia poszukiwanej osoby. W sytuacji zaginięcia osoby  jesteśmy gotowi do współpracy z policją oraz instytucjami zajmującymi się poszukiwaniem zaginionych osób.

POSZUKIWANIE MIENIA / USTALENIA MAJĄTKU Warszawa

Aby odzyskać Państwa wierzytelności, ustalić majątek partnera lub dłużnika oferujemy usługę ustalenia majątku osób prawnych i fizycznych. Dzięki naszym działaniom weryfikujemy majątek i dochody sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych, które realizujemy w ramach wywiadu i pracy obserwacyjnej. Ustalamy rzeczywisty majątek dłużnika alimentacyjnego, jego źródło zarobkowania i dochody. W przypadku wyznaczenia alimentów, możemy też ujawnić majątek współmałżonka, jeśli ukrywa niektóre swoje dochody.

MEDIACJE RODZINNE

Pomoc w odnalezieniu kompromisu dla obu stron sporu. Spisanie ugody mediacyjnej.