detektyw Warszawa, detektyw mazowieckie, detektyw Śródmieście, detektyw Bielany, detektyw Żoliborz, detektyw Białołęka, detektyw Tarchomin, detektyw Praga, detektyw Ursynów, detektyw Ochota, detektyw Pruszków, detektyw Wołomin, detektyw Łomianki, detektyw Legionowo, detektyw Piastów, detektyw Otwock, Detektyw Piaseczno, detektyw Grodzisk Mazowiecki, detektyw Nowy Dwór Mazowiecki, detektyw Góra Kalwaria, Detektyw Pułtusk, detektyw Serock, detektyw Sochaczew, detektyw Wyszków, detektyw Płońsk, detektyw Grójec oraz realizujemy zlecenia na terenie kraju i Europ

Rodo

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Company Security Management Agency jest Prezes Zarządu Arkadiusz Mikołajewski, adres: Marymoncka 105 lok 50, 01-813 Warszawa;

2) Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Company Security Management Agency sprawuje Arkadiusz Mikołajewski:
adres: 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 105 lok. 50,
e-mail: arkadiusz.mikolajewski@csmagency.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane przez Company Security Management Agency są przechowywane przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez Company Security Management Agency zadań, na podstawie RODO;

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

7) Company Security Management Agency przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

8) Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

9) Company Security Management Agency Sp. z o.o. Sp. k. realizując swoje cele biznesowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Company Security Management Agency jest Prezes Zarządu Arkadiusz Mikołajewski, adres: Marymoncka 105 lok 50, 01-813 Warszawa;

2) Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Company Security Management Agency sprawuje Arkadiusz Mikołajewski:
adres: 01-990 Warszawa, ul. Encyklopedyczna 2/5,
e-mail: arkadiusz.mikolajewski@csmagency.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane przez Company Security Management Agency są przechowywane przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa, w zakresie realizowanych przez Company Security Management Agency zadań, na podstawie RODO;

4) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

7) Company Security Management Agency przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi. – Art 28a Ustawy o usługach detektywistycznych.

8) Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)) oraz art. 15 ust. 1 lit.a,c i g wspomnianego rozporządzenia.

9) Company Security Management Agency Sp. z o.o. Sp. k. realizując swoje cele biznesowe dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.