Zarządzanie w biznesie

NEGOCJACJE SPOŁECZNE

Proces tworzenia nowoczesnych stosunków pracy rodzi niejednokrotnie konflikty i spory pomiędzy pracodawcą, a reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi. Przedmiotem sporów mogą być kwestie związane warunkami pracy, wynagrodzeniami lub świadczeniami socjalnymi, czy też prawami związkowymi.

Przygotowujemy strategie negocjacyjne, wspieramy Klienta w negocjacjach, działamy na rzecz rozpoznawania rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Nasze działania obejmują:

  • strategie współdziałania ze związkami zawodowymi,

  • wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów,

  • doradztwo w sporach zbiorowych,

  • udział / wsparcie negocjacyjne przy zmianach wewnątrzzakładowego prawa pracy,

  • wsparcie przy opracowaniu i negocjacjach pakietów socjalnych,

  • szkolenia.

MEDIACJE PRACOWNICZE – POZASĄDOWE

Poprzez udział bezstronnej osoby, ułatwiamy stronom zaistniałego konfliktu dojście do porozumienia, by zakończyć go w sposób jak najszybszy, jak najmniej dotkliwy i możliwie najpełniej satysfakcjonujący dla każdej ze stron.

Zakres Działania: wywiad gospodarczy Warszawa, wywiad gospodarczy śródmieście, wywiad gospodarczy mazowieckie, wywiad gospodarczy Unia Europejska, wywiad gospodarczy Polska, wywiad gospodarczy Ukraina, wywiad gospodarczy Białoruś, wywiad gospodarczy Czechy, wywiad gospodarczy Słowacja, wywiad gospodarczy Niemcy, wywiad gospodarczy Łódź, wywiad gospodarczy Poznań, wywiad gospodarczy Kraków, wywiad gospodarczy Gdańsk, wywiad gospodarczy Wrocław, wywiad gospodarczy Lublin, wywiad gospodarczy Siedlce, wywiad gospodarczy Radom, wywiad gospodarczy Olsztyn, wywiad gospodarczy Gdynia, Wywiad gospodarczy Częstochowa,

Wykrywanie podsłuchów Warszawa, wykrywanie GPS Warszawa, wykrywanie urządzeń szpiegujących Wrszawa, wykrywanie podsłuchów GPS śródmieście, wykrywanie podsłuchów  GPS Mokotów, wykrywanie podsłuchów GPS  Bemowo, wykrywanie podsłuchów GPS Bielany, Wykrywanie podsłuchów GPS Żoliborz, wykrywanie podsłuchów GPS Białołęka, wykrywanie podsłuchów GPS Łomianki, Wykrywanie podsłuchów GPS Stare Babice, wykrywanie podsłuchów GPS Izabelin, Wykrywanie podsłuchów GPS Nowy Dwór Mazowiecki, wykrywanie podsłuchów GPS Legionowo, wykrywanie podsłuchów GPS Ciechanów, wykrywanie podsłuchów GPS Praga, Wykrywanie podsłuchów GPS Wilanów, wykrywanie podsłuchów GPS Wawer, wykrywanie podsłuchów GPS Tarchomin, Wykrywanie podłsuchów GPS Piaseczno, Wykrywanie podsłuchów GPS Piastów, Wykrywanie podsłuchów GPS Ochota, Wykrywanie podsłuchów GPS Ursus, wykrywanie podsłuchów GPS Włochy,